Bygg & fastighet

 

I området “Bygg & fastighet” är det främst tre olika typer av företag vi hjälper med rekrytering. De är entreprenad-, konsult- och fastighetsföretag. Gemensamt för alla våra rekryteringsinsatser inom Bygg & fastighet är att vi rekryterar tjänstemän.

Vi har delat upp denna kategori i följande underkategorier:

  • Arkitekter/Byggnadsingenjör
  • Byggnadsproduktion/entreprenad
  • Byggnadskonstruktion
  • Installation
  • Fastighet

Vanliga roller vi rekryterar inom arkitekter/byggnadsingenjör är arkitekter (inrednings-, hus- och plan- och landskapsarkitekter) till vanligtvis konsult-/arkitektföretag, ibland också till entreprenad- och/eller beställarorganisationer.

Vanliga roller vi rekryterar inom byggnadsproduktion/entreprenad är arbetsledare (produktionsledare), platschef (produktionschef), projektchef, arbetschef, projektledare, projekteringsledare, entreprenadingenjör, projektingenjör, kalkylator och liknande. I regel till entreprenadföretag men även konsultföretag.

Inom byggnadskonstruktion rekryterar vi byggnadskonstruktörer, handläggare, uppdragsledare, grupp- och avdelningschefer med erfarenhet av bostads-, industri- eller kommersiella fastigheter. Rekryteringar sker i denna kategori i regel till konsultföretag.

Inom installation rekryterar vi till entreprenad-, konsult-, och betällarorganisationer. Vanliga roller är konstruktör/handläggare/uppdragsledare inom EL/Tele, VVS, Belysning, styr-/regler och Sprinkler men kan också vara installationssamordnare/installationsledare.

Fastighetsföretag hjälper vi rekrytera bl.a. projektutvecklare, projektledare, projektchef, arbetsledare (produktionsledare), platschef (produktionschef), fastighetsförvaltare m.fl.

Vill ni veta mer? Ta del av vårt produktblad.


Bli kontaktad