Etiska riktlinjer

 

Sekretess
Vi arbetar med strikt konfidentialitet gällande förhållanden som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Det gäller samtliga anställda som arbetar för vår räkning.

Objektivitet
Vi tar enbart uppdrag gentemot kund (arbetsgivare) och tar inte emot någon form av ersättning från kandidater.

Integritet
Vi utför alltid våra uppdrag omsorgsfullt med iakttagande av både uppdragsgivarens och kandidaternas intressen. Vi värnar i allt om kundens, kandidaternas och vår egen integritet.

Off-limit
Vi får inte aktivt söka kandidater hos tidigare/befintliga kunder, där vi vart behjälpliga med en hel rekryteringsprocess, under en period om minst ett år efter att de senast skrev anställningsavtal med en kandidat vi levererat. Undantag från denna off limit-regel kan endast göras om uppdragsgivare och konsult kommit överens om annat.

För mer information, besök: http://www.esk.se/etikradet/

Bli kontaktad