Bygg och fastighet

rekrytering-ingenjorer

Rekrytering inom bygg och fastighet

I området ”Bygg & fastighet” är det främst tre olika typer av företag vi hjälper med rekrytering. De är entreprenad-, konsult- och fastighetsföretag. Gemensamt för alla våra rekryteringsinsatser inom Bygg & fastighet är att vi rekryterar tjänstemän. så vi har valt att dela upp denna kategori i följande underkategorier:

  • Arkitekter/Byggnadsingenjör
  • Byggnadsproduktion/entreprenad
  • Byggnadskonstruktion
  • Installation
  • Fastighetsföretag

Inom området Arkitekter/byggnadsingenjör så rekryterar vi vanligen arkitekter (inrednings-, hus- och plan- och landskapsarkitekter) och byggnadsingenjörer till konsult-/arkitektföretag  ibland också till entreprenad- och/eller beställarorganisationer.

Vanliga roller vi rekryterar inom området Byggnadsproduktion/entreprenad är arbetsledare (produktionsledare), platschef (produktionschef), projektchef, arbetschef, projektledare, projekteringsledare, entreprenadingenjör, projektingenjör, kalkylator och liknande. Som områdesnamnet antyder gör vi oftast det till entreprenadföretag, även om det ibland händer att beställare och konsulter rekryterar.

Inom byggnadskonstruktion rekryterar vi byggnadskonstruktörer, handläggare, uppdragsledare, grupp- och avdelningschefer med erfarenhet av bostads-, industri- eller kommersiella fastigheter. Rekryteringar sker i denna kategori i regel till konsultföretag.

Inom installation rekryterar vi till entreprenad-, konsult-, och beställarorganisationer och de vanligaste rollerna är konstruktör/handläggare/uppdragsledare inom EL/Tele, VVS, Belysning, styr-/regler och Sprinkler men kan också vara installationssamordnare/installationsledare.

Fastighetsföretag hjälper vi att rekrytera bl. a. projektutvecklare, projektledare, projektchef, arbetsledare (produktionsledare), platschef (produktionschef), fastighetsförvaltare m.fl.

Vill ni veta mer? Ta del av vårt produktblad.


Bli kontaktad