Miljö och hållbarhet

 

Vi har valt att ta ett starkt ställningstagande för miljön. För oss är det mycket viktigt att skapa en
organisation som är medveten kring miljöfrågor och vår miljöpåverkan. Vi vill därför med hjälp av denna miljöpolicy se till att vi tar vårt ansvar. Vi söker kontinuerligt efter möjliga förbättringar över hur vi kan sänka vår miljöpåverkan och skapa en hållbar utveckling.

Våra medarbetare tar cykeln eller åker med kollektivtrafiken till alla möten där det är möjligt!

Vi vill skapa en hållbar utveckling genom att:
• Göra lämpliga val av transportmedel. Vi har valt att inte ha några företagsbilar. All persontransport sker via cykel, tåg och kollektiva färdmedel.
• Välja att i möjligaste mån göra inköp från närliggande leverantörer för att minska antalet transporter. Vi köper kontorsmaterial, trycksaker och förbrukningsprodukter från leverantörer som ligger inom närliggande område. Vi har som policy att välja det mest miljömedvetna alternativet.
• Ha en fortlöpande dialog med leverantörer och partners angående miljöaspekter.
• Arbeta aktivt med att öka kunskapen och höja medvetenheten hos den enskilde individen genom att uppmana till sparsamhet med el, förbrukningsvaror och ha en ständig dialog kring hur vi löpande kan minska vår påverkan på jordens resurser. Vi strävar efter att vara ett helt pappersfritt kontor.
• Vi källsorterar.

Vill du bli kontaktad? Fyll i ditt telefonnummer i rutan till vänster så tar vi kontakt inom en arbetsdag.

Bli kontaktad