Samhällsbyggnad

 

I området Samhällsbyggnad innefattas de rekryteringar vi har till infrastruktur-roller. Vi samarbetar primärt med entreprenad- och konsultföretag men också med beställarorganisationer såsom kommuner och andra offentliga organisationer.

Entreprenadföretag hjälper vi rekrytera till roller såsom exempelvis:

 • Arbetsledare (produktionsledare)
 • Platschef (produktionschef)
 • Projektchef
 • Arbetschef
 • Projektledare
 • Entreprenadingenjör
 • Projektingenjör
 • Kalkylator

Konsultföretag hjälper vi rekrytera till roller såsom exempelvis:

 • Projektledare
 • Projekteringsledare
 • VA-projektör
 • Mark/Väg-projektör
 • Järnvägsprojektör
 • Geotekniker
 • Geokonstruktör
 • Hydrogeolog
 • Broingenjör
 • Anläggningskonstruktör
 • Elkraftsingenjörer

För beställarorganisationer rekryterar vi exempelvis:

 • Projektledare (med en mängd olika inriktningar)
 • Projekteringsledare
 • VA-profiler (utredare, projektörer och liknande)
 • Geotekniker
 • Broingenjör

Vi arbetar även med andra rekryteringar utöver ovan nämnda roller.

Vill ni veta mer? Ta del av vårt produktblad.


Bli kontaktad