Våra områden

Vi rekryterar främst erfarna specialister inom områdena Bygg & fastighet, Samhällsbyggnad, Industri, Miljö & Byggnadsfysik och Technology. Normalt är vi behjälpliga med rekrytering av kandidater med två års relevant arbetslivserfarenhet eller mer. Från början var vår idé att enbart rekrytera ingenjörer, men i takt med att YH-utbildningar och egenlärande blir allt vanligare rekryterar vi även kandidater utan ingenjörsutbildning, förutsatt att de har relevant arbetslivserfarenhet.

Våra samarbetspartners är alltifrån mindre entreprenörsledda organisationer till marknadsledande jätteföretag med tusentals anställda. Gemensamt för de flesta av de organisationer vi samarbetar med är att de befinner sig i stark tillväxt. För att vara attraktiva för de kandidater vi dagligen är i kontakt med är vi selektiva med vilka organisationer vi hjälper med rekrytering. Detta för att kunna erbjuda våra kandidater de bästa arbetsgivarna inom respektive område vi är verksamma inom.

Vill ni veta mer? Ta del av vårt produktblad.


Bli kontaktad