Chefsrekrytering

 

Vi hjälper organisationer att rekrytera chefer och nyckelpersoner. Exempel på roller som vi ofta rekryterar är gruppchefer, sektionschefer, affärsområdeschefer, regionchefer, arbetschefer, projektchefer, konsultchefer och liknande. De flesta av de chefsrekryteringar vi är involverade i sker inom våra verksamhetsområden Bygg & fastighet, Samhällsbyggnad, Industri, Miljö & byggnadsfysik eller Technology, men de händer att vi är behjälpliga med chefsrekryteringar inom andra områden också.

När vi hjälper till med chefsrekrytering använder vi i stort sett alltid search och headhunting som metod. Search och headhunting som metod skapar förutsättningar för att nå ut till alla relevanta kandidater på marknaden och inte enbart de som söker nya utmaningar aktivt vilket vi har sett är fördelaktigt. Vår erfarenhet visar att i en rekrytering av en chef, framförallt i Stockholm, krävs nästan alltid headhunting. I chefsrekryteringar rekommenderar vi våra samarbetspartners att vi gör personlighets- och/eller kapacitetstest för att säkerställa att rekryteringen blir rätt och således minimera risken att det blir en dyr felrekrytering.

Vill ni veta mer? Ta del av vårt produktblad.


Bli kontaktad