Chefsrekrytering

chefsrekrytering-mote

Chefsrekrytering i Stockholm, Göteborg, Malmö… ja, hela Sverige.

Vi hjälper kvalitetsmedvetna organisationer inom såväl privat som offentlig sektor med chefsrekrytering. Vi har t. ex. rekryterat följande:

  • VD till teknikkonsultföretag i Stockholm
  • VD till fastighetsbolag i Stockholm
  • Försäljningsdirektör till internationell leverantör av lösningar som transporterar vatten i byggnader och infrastruktur, Mälardalen
  • Avdelningschef till kommunalt bolag inom värme, el och VA i Mälardalen
  • Hållbarhetschef till fastighetsbolag i Stockholm
  • Regionchef till konsulterande företag inom byggsektorn, Skåne
  • Arbetsmiljöchef till rådgivande och konsulterande företag inom samhällsutveckling

Andra exempel på roller som vi ofta rekryterar är gruppchefer, sektionschefer, affärsområdeschefer, regionchefer, arbetschefer, projektchefer, konsultchefer och liknande. De flesta av de chefsrekryteringar vi är involverade i sker som ett resultat av vår specialisering inom våra verksamhetsområden Bygg & fastighet, Samhällsbyggnad, Industri, Miljö & byggnadsfysik eller IT & Technology. Det händer att vi är behjälpliga med chefsrekryteringar inom andra områden också.

När vi hjälper till med chefsrekrytering använder vi i stort sett alltid search och headhunting som huvudsaklig metod. Search och headhunting som metod skapar förutsättningar för att nå ut till alla relevanta kandidater på marknaden och inte enbart de som söker nya utmaningar aktivt, vilket vi har sett är fördelaktigt. Vår erfarenhet visar att i en rekrytering av en chef, framförallt i Stockholm, krävs nästan alltid headhunting.

I chefsrekryteringar rekommenderar vi våra samarbetspartners att vi i kombination med djupintervjuer gör personlighets- och/eller kapacitetstest samt bakgrundskontroll för att säkerställa att rekryteringen blir rätt och således minimera risken att det blir en dyr felrekrytering.

Vill ni veta mer? Ta del av vårt produktblad.


Bli kontaktad