Tester

 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers genomförde en studie där 1600 små- och mellanstora företag medverkade. Dessa 1600 bolagen uppgav att de i genomsnitt gjort 2,4 felrekryteringar under de senaste tre åren. De uppskattade att varje enskild felrekrytering kostat 700 000 kr.

Med ovannämnda studie vet vi att det är viktigt att vara noggrann i valet av er blivande kollega. Därför erbjuder vi ett antal olika kapacitets- och personlighetstester. Vi följer aktuell forskning och statistik över vad som är den mest pålitliga rekryteringsmetoden. Ett urval av tester vi erbjuder är:

  • Kapacitetstest “Matrigma” från Assessio.
  • Personlighetstest “MAP” från Assessio.
  • Diverse olika varianter av kapacitetstest från Cubiks.
  • Personlighetstest “PAPI 3” från Cubiks.
  • Hogan Assessment Systems från Hogan.

De är olika pris beroende på test. Vill du höra mer från oss? Fyll i ert telefonnummer till vänster.