Podcast med Bengt Dahlgrens VD Lars Kjellgren

I det här avsnittet träffar vi Lars Kjellgren. Lars är VD på teknikkonsulten Bengt Dahlgren Stockholm AB. Efter att i slutet av 70-talet ha börjat på det företag som kom att bli Bengt Dahlgren tog Lars över VD-rollen i början på 90-talet – mitt i en lågkonjunktur. Från 90-talets lågkonjunktur till att under 2010-talet flertalet år bli utsedda till en av de populäraste arbetsgivarna för Sveriges ingenjörer. Lyssna på när Lars berättar om den resa han och Bengt Dahlgren har gjort.

Axplock från intervjun med Lars Kjellgren

 • Lars berättar om företagets olika stadier i tillväxt. [01:25]
 • Hur det blev Lars som tog över som VD 1991 i en rejäl lågkonjunktur. Och hur de klarade sig i lågkonjunkturen utan att behöva skära ner på personalstyrkan. [02.50]
 • Varför Lars tycker en organisation mår bra av en viss personalomsättning. [04.10]
 • Hur employer branding har gett resultat för Bengt Dahlgren i rekryteringssammanhang. [06.10]
 • Varför Bengt Dahlgren inte påverkades av lågkonjunkturen 2008. [06.30]
 • Hur det var för Lars att vara VD när Bengt Dahlgren var ett mindre företag. [07.25]
 • Vad revisorer har berättat för Lars är ett vanligt misstag för tillväxtsföretag, ett misstag Bengt Dahlgren också gjorde. [08.00]
 • Hör om Bengt Dahlgrens organisation och hur den är uppbyggd och fördelarna med den. [08.45]
 • Universum korar Sveriges Bästa Arbetsgivare och den vann Bengt Dahlgren-koncernen. [10:15]
 • Vad Bengt Dahlgren får för resultat på sina interna omfattande medarbetarundersökningar. [10:50]
 • Trots att Bengt Dahlgrens olika bolag drivs helt enskilt så har de ändå ”gemensamma nämnare” och en kultur som de kallar ”Bengt Dahlgren”-andan. [11:00]
 • Vad Bengt Dahlgren-andan innebär. [11:35]
 • Vikten av att göra saker tillsammans, både för Stockholms-kontoret och koncernen som helhet. [12:50]
 • Lars berättar att Bengt Dahlgren jobbar aktivt med att försöka öka andelen kvinnor och hur stor andel kvinnor de har idag. [14:05]
 • Varför det är viktigt med 50/50% män/kvinnor. [14:25]
 • Varför Lars upplever att kvinnor är bättre ingenjörer. [14:40]
 • Lars tackar medarbetarna för att de vinner Universums pris som bästa arbetsgivare. [15:30]
 • Lars funderar kring rekrytering, vad som är viktigt när de rekryterar och när de tackar nej till en kandidat som tekniskt sett uppfyller deras kriterier. [16:00]
 • Hur Bengt Dahlgren har gått tillväga när de växt. [17:00]
 • Lars berättar hur Bengt Dahlgren lyckas i rekryteringsprocessen och vikten av att agera snabbt. [18:00]
 • Hur Bengt Dahlgren jobbar med sociala medier. [19:45]
 • Varför Bengt Dahlgren deltar på arbetsmarknadsdagar och vad det innebär ur ett rekryteringsperspektiv. [20:30]
 • Om varför Lars tycker det är viktigt att företag är i tillväxt och om företagets tre olika faser. [21:15]
 • Bengt Dahlgrens affärsutveckling. [24.15]
 • Hur de olika kontoren i koncernen inspirerar varandra till tillväxt och vilka synergieffekter som blir av det. [24:45]
 • Vad som är viktigt för tillväxtsorganisationer för att behålla nöjda medarbetare. [25:20]
 • Lars berättar om Bengt Dahlgren som ett tillväxtsbolag. [27:10]
 • Lars tankar om den oroliga bostadsmarknaden och hur det påverkar Bengt Dahlgren. [27:40]
 • En tilväxtsstrategi har vart att bredda Bengt Dahlgrens erbjudande och erbjuda tjänster inom fler teknikområden. [29:05]
 • Lars tankar om tillväxt i samhället. [29:40]
 • Lars om regeringen och politikerna. Finnarna provar exempelvis med medborgarlön. Varför pratar inte den svenska regeringen om detta? [30:00]
 • Är vi inne i nästa industriella revolution? [31:25]
 • Vem Lars gärna vill höra i podden. [32:10]

Länkar från samtalet med Lars Kjellgren

Bengt Dahlgrens hemsida

Bengt Dahlgrens utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare i Universums undersökning

Läs även

Bli kontaktad