Podcast med BSK Arkitekters VD Stina Ljungkvist

I det här avsnittet träffar vi Stina Ljungkvist som är VD på BSK Arkitekter sedan 2015. Hon började dock sin anställning på BSK redan i slutet av 90-talet och har därefter arbetat i olika roller för att slutligen ta över VD-rollen. Hör Stina berätta om bland annat upp- och nedgångar, om hur det är att arbeta i ett medarbetarägt företag som BSK, vad hon tänker om vikten för ett företag av att befinna sig i tillväxt och mycket mer.

 

Axplock från intervjun med Stina Ljungkvist

 • Kort om BSK Arkitekter och vad de gör. [00:45]
 • Stinas historia på BSK. [01:10]
 • BSK går från helägt dotterbolag till Arcona till en del av Veidekke-koncernen och samtidigt till hälften medarbetarägda. [01:40]
 • Hur Stina blev VD och hur hon tänkte när hon fick frågan. [02:10]
 • BSKs storlek när Stina tog över 2015. [02:40]
 • Organisationens direkta utmaning när Stina tog över och Stinas inledande arbetsuppgifter. [02:55]
 • Från 34 till 50 medarbetare första året som VD. [03:15]
 • Om BSKs tanke om mål gällande tillväxt. [03:45]
 • Stina berättar om fördelarna med att vara fler medarbetare. [04:15]
 • Varför BSK byggde om sitt kontor. [04:35]
 • Hur många BSK är idag. [05:00]
 • Stina berättar hur BSK har för avsikt att växa framöver. [05:20]
 • Vad som hände när BSK blev medarbetarägda och skillnaden på BSKs ägarstruktur kontra det mer ”vanliga” ägarförhållandet i arkitektbranschen. [05:45]
 • BSKs risk innan de blev medarbetarägda. [06:20]
 • Vad som hänt med kulturen under organisationens tillväxtsresa och vad BSKs kultur innebär. [07:20]
 • Vad Stina tror är fördelarna över tid med deras medarbetarägda struktur. [08:20]
 • Vad olika generationer tycker är viktigt och respektive medarbetares ”krav” på mening i arbetet. [09:00]
 • Vad Stina tänker om hierarki i BSKs organisation och utmaningarna/fördelarna i det. [10:10]
 • Stina berättar vad karriärrådgivarna inom BSK kommer ha för roll i organisation. [12:40]
 • BSKs ledord och varför de är viktiga. [12:50]
 • Hur organisationen använder ledorden i internrekryteringen. [14:15]
 • Stina beskriver hur de resonerar kring respektive kollegas utveckling. [15:10]
 • Hur BSK resonerar kring rekrytering. [16:20]
 • Varför Stina tror de lyckats så bra i rekryteringen. [17:30]
 • Fördelarna med löpande rekrytering. [19:20]
 • Varför BSK ständigt behöver jobba med rekrytering. [21:00]
 • Varför alla verksamheter behöver utvecklas genom att bl.a. vara i tillväxt. [22:30]
 • Vad som händer om organisationen inte har någon tillväxt. [23:20]
 • Om Stina tror att det finns någon personlighet som inte passar i tillväxt. [24:15]
 • Tydligt mönster kring när BSK har problem på kontoret. [24:45]
 • Hur Stina tänker att arkitekter ”generellt” tänker. [26:00]
 • Om aktivitetsbaserat kontor och vad det innebär i allmänhet och för BSK i synnerhet. [26:40]
 • Aktivitetsbaserat kontor, en del av en ledarstil. [28:00]
 • Tillväxt i samhället och varför det är viktigt. [29:30]
 • Stina berättar om boken Sapiens och vad den beskriver kring världens utveckling. [30:00]
 • Vikten av hållbar tillväxt. [30:45]
 • Hur vi kan tänka i användandet av byggmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv. [32:00]
 • Vem Stina vill höra i podden. [32:50]

Länkar från samtalet med Stina Ljungkvist

BSKs hemsida

Lisa Rolfö (doktorand på KTH) berättar om olika kontor, bl.a. aktivitetsbaserat kontor

Mer information om boken Sapiens

 

Läs även

Bli kontaktad