Det här hör vi

Vi pratar dagligen med ett stort antal rekryterande chefer i alltifrån gruppchefsroll till VD-position i såväl entreprenad-, konsult- som beställarorganisationer. Många frågar oss vad vi hör alla andra i branschen säga. Därför har jag sammanställt vad såväl rekryterande chefer som kandidater säger.

Kandidat säger…

Jag väljer att kategorisera kandidaterna i två olika ”tillstånd” – de osäkra och de nyfikna.

De osäkra

Vi upplever att en del kandidater är lite försiktiga av framför allt två skäl:

  1. Dom är oroliga att träffas p.g.a. smittorisken som är kopplat till ett möte
  2. De vill avvakta och se vad som händer med marknaden när Sverige/övriga världen fått kontroll på situationen

Det ska sägas att det är svårt att avgöra om den osäkra kategorin ”skyller” på ovanstående två anledningar för att de egentligen inte är intresserade av att byta jobb nu, oavsett Corona-situationen eller ej, eller om de faktiskt är två nämnda anledningar som gör kandidaterna osäkra.

De nyfikna

Det finns också de kandidater som idag sitter på en organisation som kanske inte har lika stora ekonomiska reserver som andra, och därför är mer benägna att träffa nya potentiella arbetsgivare.

Summa summarum: det märks inte någon jättestor skillnad på kandidaternas respons rent statistiskt, det är ungefär lika många som är intresserade av att höra från andra arbetsgivare trots rådande omständigheter.

 

Rekryterande chefer/företag säger…

Vi får olika svar lite beroende på vilken bransch och marknad du verkar inom, men generellt sett är de allra flesta (till skillnad från kandidater) försiktiga och ganska avvaktande just nu. Avvaktande när det handlar om strategiska beslut som berör organisationen i allmänhet och rekrytering i synnerhet.

Om jag nu ska rangordna så upplever jag att de inom Bygg & fastighet är mest försiktiga/avvaktande följt av de inom Infrastruktur och minst försiktiga upplever jag de som jobbar inom miljö.

Hittills är däremot alla (möjligen något undantag som vi inte kommer på) överens om att marknaden kommer släppa, frågan är bara när. Vissa tror strax innan sommaren, andra efter sommaren och de allra mest pessimistiska i slutet av året. Och när väl marknaden släpper tror många att det snabbt kommer bli högtryck för att marknaden vill ta igen så mycket som möjligt av den ”förlorade tiden” som är just nu.

 

Hur agera framåt?

Ja, vad är egentligen rätt att göra nu och framåt? Tänk om jag hade svaret på det, det har jag förstås inte. Jag har dock en teori baserad på alla kontakter vi har med er på marknaden och den lyder så här: om alla är övertygade om att marknaden kommer släppa och många dessutom tror att det kommer bli högt tryck, bör de organisationer som åtminstone har möjlighet att behålla nuvarande personalstyrka göra vad de kan för att inte skära ner. De som dessutom har utrymme att rekrytera in strategiskt viktiga kategorier av kandidater har guldläge just nu p.g.a. minskad konkurrens från andra aktörer på marknaden.

Oavsett strategi behöver vi nog alla se det val vi tar som en långsiktig investering och ju mer vi satsar, desto mer har vi att vinna/förlora.

Hur tänker du? Och hur agerar/tänker den organisationen du tillhör? Skriv gärna till mig, det är alltid spännande med input. Min mail är karl.andren@huntertailor.com, det går också bra att skriva till mig på LinkedIn. Min profil kommer du åt genom att klicka här.

Läs även

Bli kontaktad