Marknadsläge januari 2020

Vi är dagligen i kontakt med rekryterande chefer och erfarna kandidater inom främst Bygg & fastighet, Infrastruktur samt Miljö-området. Sedan ”peaken” på marknaden, som väl var någon gång i slutet av 2017 eller liknande är det många som frågar oss hur vi upplever marknadsläget just nu.

Jag vill börja med att poängtera att nedanstående reflektioner är högst spekulativa och utgår ifrån det vi snappar upp och hör från er som verkar på marknaden. Med det sagt är det är inga avancerade kalkylark och prognoser som ligger till grund för innehållet. I den här artikeln skriver jag kort om Bygg & Fastighet samt Infrastruktur.

Bygg & fastighet

Den generella upplevelsen av bygg- & fastighetsmarknaden är att i samband med att bostadsmarknaden kraftigt bromsade in under 2017 så har den vart svår att få grepp om. Vissa organisationer går bättre än någonsin samtidigt som andra går omkull. De aktörer som haft merparten av sina projekt/uppdrag inom bostad verkar onekligen ha dock drabbats klart hårdast, bortsett från fastighetsägare med hyresrätter. Nedan följer våra tankar för olika typer av organisationer.

Konsultföretag
Vår upplevelse är att det redan slutet 2017 och under 2018 började bli tufft för många arkitekter. Vissa har drabbats mer än andra och de som mest övervägande bostadsprojekt drabbades vad vi förstått hårdast. Kanske inte så konstigt med tanke på att marknaden stagnerade kraftigt. De som har mycket offentliga beställare har klarat sig bäst. Under slutet av 2018 men framförallt under 2019 och kanske i synnerhet andra halvan av 2019 gav det här utslag för byggnadskonstruktion och installation, med liknande utslag som för arkitekter. Brand & risk, Akustik m.fl. har säkerligen märkt av att konjunkturen lugnat ner sig, men det verkar fortsatt vara för få resurser utifrån vad marknaden efterfrågar varpå de fortsatt har god orderingång. Projekt- och byggledning verkar också följa ovan beskrivna trend.

Vad har det här inneburit, upplever vi? Att de konsultföretagen med kapitalstarka och/eller inte lika konjunkturkänsliga kunder inte tappat någonting eller till och med växt. Konsultföretagen som haft svårare att få in uppdrag har antingen behövt skära ner eller rekryterat in fler erfarna kandidater med kundkontakter. Ur ett rekryteringsperspektiv ser vi därför en ökad konkurrens om kandidater med 10+ års erfarenhet som har bra kundkontakter.

Entreprenadföretag
Här är vår upplevelse att de allra flesta organisationer fått lägga krut på att effektivisera sina organisationer och se över vilka resurser de verkligen behöver. Om det för ett par år sedan var ett så stort fokus på att få in nya kollegor, att det ibland knappt behövdes ha en plan för var i organisationen nya resurser skulle tillhöra, har mer ”normala” marknadstider lett till att alla nu fått tänka till och enbart ha resurser organisationen verkligen behöver. Min känsla är att de entreprenörerna som haft problem att leverera med bra kvalité och struktur har haft svårt att överleva. Marknaden har helt enkelt sållat ut och ”dödat” de som inte levererar vad beställare kan förvänta sig.

Vilken konsekvens har det inneburit ur ett rekryteringsperspektiv, upplever vi? Att entreprenadföretagen har en klart mer genomtänkt kravprofil och arbetar mer kvalitativt i rekryteringen och kommande ”onboarding”. De kandidater som har ett gott renommé och bra erfarenhet slåss företagen fortfarande om.

Fastighetsbolag
Här är vår upplevelse att marknaden sett lite olika ut på olika orter och beroende på vilken typ av fastighetsbestånd organisationen har. Det som framförallt sticker ut är att Stockholmsmarknaden känns som den geografiska region som bromsade in först och kraftigast. Övriga Sverige har också bromsat upp, men inte lika hastigt är vår känsla. Den region som verkar bromsat in långsammast och fortfarande ha ett hyfsat tryck om än avmattande är Göteborg med omnejd. Bostadsutvecklare som satsat på bostäder verkar ha ha det klart kämpigast, medan fastighetsbolag som jobbar med hyresrätter, i synnerhet i storstads-regionerna går som tåget och satsar hårt nu när markpriserna sjunkit.

Infrastruktur/Anläggning

Om bygg- & fastighetsmarknaden bromsade in kraftigt 2017 upplever vi att stora delar av infrastruktur-marknaden är fortsatt god. Vi får inte heller några signaler om att den inte kommer fortsätta vara generellt bra med tanke på hur stora satsningar som görs och behöver göras närmsta tio åren.

Konsultföretag
Det har vart ett generellt sett bra tryck där VA stuckit ut och haft mer tryck än andra områden, enligt vår upplevelse. Med beställare (kommuner och kommunala bolag) som har ett stort jobb närmsta tio åren att dels bygga ut befintligt VA-ledningsnät, men också uppdatera/underhålla detsamma samtidigt som förändrat klimat leder till nya utmaningar och frågeställningar har trycket vart stort i så gott som hela landet. Utöver det pågår fler stora projekt än någonsin i form av tunnelbanor, Västlänk, Förbifart Stockholm, järnvägsprojekt från norr till söder etc. som gör att det verkar finnas gott om projekt och stor efterfrågan inom de allra flesta områdena inom infrastruktur.

Vad har det här lett till upplever vi? Att fler och fler tittar på ”offshore”-lösningar där projektörer sitter i andra delar av Europa eller t.o.m. världen, för att dels öka marginaler i en prispressad bransch, men också för att få in tillräckligt med resurser.

Entreprenadföretag
Eftersom att marknaden är god har även entreprenadföretagen att göra. De som tidigare jobbade mer med mindre markjobb kopplade till bostadshus har möjligen fått mindre att göra, men generellt verkar det finnas gott om projekt. Här hör vi snarare ofta om aktörer som har svårt att, så friktionsfritt som möjligt, genomföra de enorma projekt som de tilldelats vilket kanske inte är helt konstigt med tanke på hur stora och komplexa projekt det handlar om.

För entreprenadföretag inom anläggning är vår upplevelse att det är fortsatt tufft att hitta erfarna medarbetare som är duktiga för i stort sett samtliga roller.

Beställare
Det här är den kategorin av organisation vi jobbat minst med varpå vi har minst insikt. Känslan är dock att det är otroligt många och stora projekt som behöver hanteras. Det har gjort att offentliga organisationer har fått växa mycket för att klara av att genomföra alla projekt.

Vi upplever att offentliga beställare ibland kan ha svårt att matcha lönerna som kandidater från den privata marknaden har.

Hur upplever du marknaden? Tycker du att jag är ute och cyklar eller är det ungefär så som du också upplever det? Skriv gärna till mig, det är alltid spännande med input. Min mail är karl.andren@huntertailor.com, det går också bra att skriva till mig på LinkedIn. Min profil kommer du åt genom att klicka här.

Läs även

Bli kontaktad