Artiklar

Varför är det avgörande att agera snabbt i en rekrytering?

Vi på Hunter & Tailor fascineras över varför de organisationer som på dagens marknad i allmänhet, men kanske inom Bygg & fastighet samt infrastruktur i synnerhet (där det är en sådan enorm kompetensbrist) – lyckas locka till sig de mest eftertraktade medarbetarna. Vi har, utifrån egna erfarenheter och branschlitteratur, konstaterat att det faktiskt finns ett antal gemensamma nämnare som de mest framgångsrika företag och rekryterande chefer gör i sin rekrytering.

En av dessa saker är att agera snabbt med en kandidat i…

Läs mer »
Bli kontaktad